Anna Volková

Bakalářská práce

Perspektivy a možnosti měnové integrace v GCC

Perspectives and possibilities of monetary integration in the GCC
Anotace:
Práce se zabývá zhodnocením možností měnové integrace GCC a jejího budoucího rozvoje. Zkoumá současnou ekonomickou situaci členských zemí GCC, obchodní a měnové vazby, důvody vzniku a jednotlivé kroky v integraci od počátku osmdesátých let. V rámci příprav pro měnovou unii GCC byla odsouhlasena konvergenční kritéria, kterými se tato práce také zabývá. V závěru jsou zhodnoceny možnosti diverzifikace …více
Abstract:
The work deals with evaluating the possibility of monetary integration of the GCC and its future development. It examines the current economic situation of GCC member countries, trade and monetary links, and the steps in the integration since the early eighties. Convergence criteria have been agreed in preparation for GCC Monetary Union, which also deals with this work. In conclusion, the options to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2012
  • Vedoucí: Pavel Hnát
  • Oponent: Tereza De Castro

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29471