Jiří Šumbera

Doctoral thesis

Application of optimisation methods to electricity production problems

Aplikace optimalizačních metod na problémy výroby elektřiny
Abstract:
Tato práce se zabývá aplikací optimalizačních metod založených na lineárním a celočíselném programování na různé problémy vyskytující se v energetice při výrobě elektřiny. Cílem této práce je ověřit aplikovatelnost těchto optimalizačních metod na formulování a následné vyřešení různých optimalizačních úloh vznikajících při výrobě elektřiny, a tím i zjistit výhody a nevýhody těchto metod. Úvodní kapitoly …more
Abstract:
This thesis deals with application of optimisation methods based on linear and mixed-integer linear programming to various problems in the power sector related to electricity production. The thesis goal is to test the applicability of such methods to formulating and solving various instances from the class of real-world electricity production problems, and to find the advantages and disadvantages associated …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 10. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 12. 2013
  • Supervisor: Martin Dlouhý
  • Reader: Jan Pelikán, Jana Hančlová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39437