Michaela Třeštíková

Bakalářská práce

Vedení porodu koncem pánevním: spontánní porod nebo císařský řez?

Management of Breech Birth: Spontaneous Vaginal Birth or Caesarean Section?
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou porodu koncem pánevním. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část uvádí čtenáře do historie vedení tohoto porodu, diagnostiky polohy koncem pánevním a způsobech vedení porodu koncem pánevním. Praktická část byla uskutečněna pomocí smíšeného výzkumného šetření. Informace byly získány prostřednictvím polostandardizovaného rozhovoru s …více
Abstract:
Bachelor thesis focuses on a breech birth. The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part includes information about history of breech birth, diagnoses of breech birth, and presents different techniques of it. The practical part is based on the author´s research. Information has been obtained by semi-structured interviews with women, who gave breech birth and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2015
Zveřejnit od: 20. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Moravčíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Třeštíková, Michaela. Vedení porodu koncem pánevním: spontánní porod nebo císařský řez?. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka