Mgr. Jan Vachuda, Ph.D.

Disertační práce

Analýza změn zemědělského land use v ČR a v modelovém regionu (katastrální území)

Analysis of land use changes in Czech Republic and in local (cadastral) area
Anotace:
Práce se zabývá prostorovými změnami využití zemědělského půdního fondu v ČR (zejména územní analýzou zatravňování a zastavování zemědělské půdy). Cílem práce bylo prohloubit pochopení problematiky změn využití půdního fondu. Práce představuje základní přístupy a vývoj konceptualizace tématu. Ukazuje, že na problematiku lze nahlížet z různých perspektiv, které se s časem mění, jak je objasněno na vývoji …více
Abstract:
The dissertation deals with spatial land use changes of agricultural land in the Czech Republic (especially territorial analysis and soil sealing and grassing of farmland). The aim of the thesis was to deepen understanding of land use changes. The thesis presents basic approaches to conceptualizing the topic. It shows that the issue can be viewed from different perspectives, which change in time, as …více
Abstract:
tion (in the increase of charges for building-up of agricultural land). A survey among geographic experts showed that they suggest the increase of soil protection.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: RNDr. Vít Jančák, Ph.D., RNDr. Ladislav Plánka, CSc., prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta