Markéta ILČÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Problematika fondů Evropské unie se zaměřením na Operační program Podnikání a inovace

The issue of European Union funds targeted the Operational Programme Enterprise and Innovation
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje problematice strukturálních fondů Evropské unie se zaměřením na Operační program Podnikání a inovace. V teoretické části jsou rozebrány cíle regionální politiky a strategické dokumenty. Další část podrobně rozvádí tematické Operační progra-my pro období 2007-2013 a jednotlivé programy podpory v Operačním programu Podniká-ní a inovace. Praktickou část tvoří popis administrace …more
Abstract:
The Bachelory work attend to Structural funds of EU questions focusing on the Operational Programme Enterprise and Innovation. The teoretical part deals with regional policy objectives and strategic documents. The next part elaborates in detail the thematic Operational Programmes for the period 2007-2013 and individual support programs in the Operational Programme Enterprise and Innovation. The practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2011
Identifier: 22416

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Polách

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ILČÍKOVÁ, Markéta. Problematika fondů Evropské unie se zaměřením na Operační program Podnikání a inovace. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe