Mgr. Vlastimil Tichý, Ph.D.

Disertační práce

Interakce nádorových supresorů rodiny p53 a mutantních forem proteinu p53 s DNA

Interactions of tumor suppressors of p53 protein family and mutant forms of p53 protein with DNA
Anotace:
Nádorový supresor p53 může při odpovědi buňky na stres zastavit buněčný cyklus nebo spustit programovanou buněčnou smrt. Inhibice supresorové funkce proteinu p53 je tak významnou událostí v procesu karcinogeneze. Inaktivace proteinu p53 bývá způsobena hlavně bodovými mutacemi v jeho genu. Mutantní formy proteinu p53 (mutp53) ztrácí schopnost sekvenčně specifické vazby k DNA nutné k transaktivaci cílových …více
Abstract:
Tumor suppressor p53 promotes a cell cycle arrest or apoptosis in cellular response to stress situation. The inhibition of p53 protein function is therefore an important event during the process of carcinogenesis. Inactivation of p53 protein is caused mainly by missense mutations in the gene TP53. Mutant forms of p53 protein (mutp53) lose a capability of sequence specific binding to DNA, which is necessary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 3. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc., RNDr. Jitka Malčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta