Bc. Tomáš Laube, DiS.

Bachelor's thesis

Finanční analýza ZS Slatina pod Hazmburkem, a.s.

The Financial Analysis of ZS Slatina pod Hazmburkem, a.s.
Abstract:
Tématem bakalářské práce je „Finanční analýza ZS Slatina pod Hazmburkem, a.s.“, která má zhodnotit finanční situaci podniku z pohledu externího analytika v letech 2007 až 2010. Práce je rozdělena na dvě části. V první části je uvedena charakteristika a zdroje finanční analýzy. Dále definice nejzákladnějších elementárních metod a soustav ukazatelů, které jsou pro vypracování práce nezbytnou součástí …more
Abstract:
Thesis topic is “Financial analysis of the ZS Slatina pod Hazmburk, a.s.” which assess the financial situation of company from the perspective of an external analyst from 2007 to 2010. The work is divided into two parts. In the first part is given the characteristics and sources of financial analysis. Further definition of the most basic elementary methods and systems of indicators, which are an essential …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Jana Vintrichová
  • Reader: Ing. Josef Šiman

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS