Mgr. Martina Bulková

Bakalářská práce

Teaching grammar 11 - 15 year old learners

Teaching grammar 11 - 15 year old learners
Anotace:
Tato práce “Teaching Grammar to 11-15-year-old Learners” je zaměřena na problémy, které mohou vyvstat ve spojení s výukou gramatiky na základních školách. Je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá zejména otázkou výuky a procvičování gramatických struktur a také dalšími komponenty, které jsou spojené s výukou gramatiky. Praktická část práce je tzv. “action research …více
Abstract:
The work “Teaching Grammar to 11-15-year-old Learners” focuses on all sorts of problems which can arise in connection with teaching grammar at primary schools. It is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part primarily deals with presenting and practising grammar and with other important parts of grammar focused lessons. The practical part of this work is an action research …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství cizích jazyků pro základní školy - angličtina