Bc. Mikuláš Blatný

Bakalářská práce

Vietnamská komunita v Brně

Vietnamese community in Brno
Anotace:
Bakalářská práce rozebírá vazby vietnamské komunity na území města Brna. Práce má za cíl shrnout dostupnou literaturu o vietnamské komunitě ve světě a v České republice, dále stanovit pojmy a terminologii, historický kontext, statistickou analýzu dostupných sekundárních dat, zmapování podniků spojených s vietnamskou komunitou a kvantitativní analýzu primárních dat v podobě dotazníků s otevřenými i …více
Abstract:
The bachelor thesis analyzes the ties of the Vietnamese community in Brno. The aim of the thesis is to summarize the available literature on the Vietnamese community in the world and in the Czech Republic, to define terms and terminology, historical context, statistical analysis of available secondary data, mapping of enterprises associated with the Vietnamese community and quantitative analysis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marek Lichter

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografie