Ing. Dominika Mandžáková

Diplomová práce

Možnosti měření návratnosti investic do rozvoje lidského kapitálu v podniku

Possibilities of measuring the return of investment in human resources development
Abstract:
The purpose of the master thesis “Possibilities of measuring of the return of investment in human resources development” is to analyze current process of evaluation of specific development program in a company. The theoretical part of the thesis focuses on basic findings, concerning training and development as an investment in human capital, models of evaluation and measuring return on investment. …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce ,,Možnosti merania návratnosti investícií do ľudského kapitálu v podniku” je analýza súčasného spôsobu hodnotenia konkrétnej investície do vzdelávania v podniku a návrh vhodného systému hodnotenia a merania finančnej návratnosti. Teoretická časť poskytuje základný pohľad na vzdelávanie ako investíciu do ľudských zdrojov, priblíženie rôznych modelov hodnotenia vzdelávania …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Smutný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta