Theses 

Aplikace pro mobilní zařízení a jejich využití v cestovním ruchu – Jana Holbusová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana Holbusová

Bakalářská práce

Aplikace pro mobilní zařízení a jejich využití v cestovním ruchu

Application for mobile devices and its use in tourism

Anotace: Moderní technologie ovlivňují všechny oblasti lidského působení, včetně cestovního ruchu. Mobilita se stává klíčovým komponentem a mobilní technologie nacházejí stále častěji své uplatnění v turismu. Tato bakalářská práce se zabývá aplikacemi pro mobilní zařízení a jejich využitím v cestovním ruchu. První část práce se věnuje E-turismu, charakterizuje ho a popisuje jeho vývoj a současné trendy. V další kapitole je věnována bližší pozornost M-turismu, současně je zde popsán také mobilní web a samotné mobilní aplikace. Následující část mapuje trh aplikací použitelných v CR. Poslední část obsahuje vyhodnocení dotazníkové šetření zkoumajícího povědomí o aplikacích a jejich využívání respondenty.

Abstract: Modern technologies increasingly influence all fields of human activity including tourism. Mobility is becoming a key component and mobile technologies are used in tourism more and more often. This bachelor thesis focuses on applications for mobile devices and their use in tourism. The first part of the thesis deals with E-tourism, there are a characteristic and a description of its development and its contemporary trends. Further attention is paid to M-tourism, in the same time describing mobile web and mobile applications themselves. The following section maps the market of mobile applications which can be used in tourism. The last part contains an evaluation of questionnaire investigation of knowledge and usage of these applications by respondents.

Klíčová slova: aplikace, cestovní ruch, m-turismus, mobilní zařízení, e-turismus

Keywords: applications, mobile devices, m-tourism, e-tourism, tourism

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Martin Vaško
  • Oponent: Lena Mlejnková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40816

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 1. 2019 07:49, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz