Bc. Sandra Apostolidisová

Bakalářská práce

Střet práva na informace s právem na ochranu osobnosti v mediální oblasti

Clash of the right to information to the right of privacy in the media field
Anotace:
Tato práce se věnuje analýze problematiky střetu dvou základních lidských práv – práva na informace a práva na ochranu osobnosti – v mediální oblasti. Práce je rozdělena do několika částí, v první řadě obsahuje definici klíčových slov a pojmů. Následuje kapitola, věnovaná rozboru práva na informace, jeho popisu, omezením a souvisejícím pojmům. V další části je podobně podrobný popis druhého stěžejního …více
Abstract:
The bachelor thesis analyses the issue of clash between two main human rights – the right to information and right of privacy – in media realm. The thesis is divided into several chapters. Firstly, it contains definitions of key words and concepts. Secondly, next part focuses on analysis of the right to information, its description, limitations and related terms. Thirdly, the third chapter deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Svatava Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií