Bc. Kateřina Krátká, DiS.

Diplomová práce

Ošetřovatelská péče o centrální žilní katétry v intenzivní péči

Nursing care of central venous catheters in intensive care
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku centrálních žilních katétrů a ošetřovatelskou péči o ně. V teoretické části jsou zpracovány informace o centrálních žilních katétrech. Obsahuje základní poznatky o jejich historii, indikacích a kontraindikacích, typech centrálních žilních katétrů, zavedení, ošetřovatelské péči o centrální žilní katétry a nejčastější komplikace související s katétry. Empirická …více
Abstract:
The thesis is focused on the issue of central venous catheters and the nursing care of them. In the theoretical part, there are information about central venous catheters. It contains the general knowledge about their history, indications and contraindications, types of central venous catheters, catheterization, the nursing care of central venous cathetes and the most common complications related to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Marie Marková, PhD.
  • Oponent: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta