Bc. Kateřina Krátká, DiS.

Master's thesis

Ošetřovatelská péče o centrální žilní katétry v intenzivní péči

Nursing care of central venous catheters in intensive care
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku centrálních žilních katétrů a ošetřovatelskou péči o ně. V teoretické části jsou zpracovány informace o centrálních žilních katétrech. Obsahuje základní poznatky o jejich historii, indikacích a kontraindikacích, typech centrálních žilních katétrů, zavedení, ošetřovatelské péči o centrální žilní katétry a nejčastější komplikace související s katétry. Empirická …more
Abstract:
The thesis is focused on the issue of central venous catheters and the nursing care of them. In the theoretical part, there are information about central venous catheters. It contains the general knowledge about their history, indications and contraindications, types of central venous catheters, catheterization, the nursing care of central venous cathetes and the most common complications related to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 6. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2019
  • Supervisor: Mgr. Marie Marková, PhD.
  • Reader: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta