Bc. Pavlína JADAMUSOVÁ

Diplomová práce

Stanovení účinku odpadních vod na klíčivost semen a růst v počátečních stádiích vývoje rostliny Sinapis alba

Determination of the effects of wastewater on seed germination and growth in the early stages of development of plants Sinapis alba
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá stanovením účinků odpadních vod na počáteční stádia vývoje hořčice bílé (Sinapis alba). Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku odpadních vod, historii zneškodňování a rozdělení podle místa vzniku a původu. Součástí rešerše je přehled hlavních znečišťovatelů povodí řeky Odry, legislativních požadavků a metod hodnocení ekotoxicity. Praktická část se zabývá …více
Abstract:
This thesis deals with the effects of wastewater on the initial stages of development of white mustard (Sinapis alba). The theoretical part focuses on the issue of wastewater, history of wastewater treatment, and their distribution according to the place and origin. A part of the review is the list of the major polluters of the Odra river basin, legislative requirements and evaluation methods of ecotoxicity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JADAMUSOVÁ, Pavlína. Stanovení účinku odpadních vod na klíčivost semen a růst v počátečních stádiích vývoje rostliny Sinapis alba. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Systematická biologie a ekologie