Theses 

Letní tábor pro Základní školu v Luké – Lenka VYROUBALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lenka VYROUBALOVÁ

Bakalářská práce

Letní tábor pro Základní školu v Luké

Elementary school summer camp in Luké

Anotace: Projekt je zaměřen na realizaci táboru pro Základní školu v Luké. Je určen pro děti od 6 do 8 let. Cílem tohoto tábora je zlepšit komunikaci mezi spolužáky navzájem. Tím se snažíme předejít šikaně a zlepšit tak podmínky pro děti ve třídě. Celková délka pobytu bude 7 dní a to v areálu Dětské ozdravovny se speleoterapií ve Vojtěchově. Tábor probýhá ve světě šmoulů, kdy pokaždé jiný šmoula je vedoucím a zároveň organizátorem dne. Bakalářský projekt je rozčleněn na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se První kapitola zabývá historií obce, ve které se nachází Základní škola. Také zde zmiňuji historii samotné školy, která obsahuje geografické a geologické aspekty místa a okolí. Druhá kapitola obsahuje historii Sboru dobrovolných hasičů a jeho prospěch pro vesnici. Třetí kapitola udává přímou charakteristiku projektu. O čem samotný tábor je a co by si z něj měli děti odnést. Praktická část je samotný program pro děti. Je podrobně rozepsán na každý den. Jsou zde činnosti, které budou děti vykonávat.

Abstract: The project focuses on the implementation of the camp for elementary school in Luke . It is designed for children 6 to 8 years. The aim of this camp is to improve communication between each other classmates . This helps us prevent bullying and improve conditions for children in the classroom. Total length of stay will be 7 days and in the area of children's sanatoria with speleotherapy in the Vojtechov . The camp takes place in a world Smurf , when every other Smurf is the leader and at the same time organizes the day. Bachelor project is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part the first chapter deals with the history of the village , which is located Elementary School . Here I mention the history of the school,which includes the geographical and geological aspects of the place and its surroundings. The second chapter contains a history of the volunteer fire service and its benefits for the village. The third chapter gives a direct description of the project . What is the camp itself and what would kids take away . The practical part is the actual program for children .Is detailed on each day . There are activities that children will perform.

Klíčová slova: Tábor, charakteristika, historie, šmoulové, harmonogram, SDH Luká, komunikace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2014
  • Zveřejnit od: 13. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.11.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 11. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

Jak správně citovat práci

VYROUBALOVÁ, Lenka. Letní tábor pro Základní školu v Luké. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:56, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz