Ádám Vágó

Master's thesis

Kreditní swapy a CDO a jejich využití ve finančním prostředí 21. století

Credit swaps and CDOs and their use in the financial environment of the 21st century
Abstract:
Tématem této diplomové práce je Kreditní swapy a CDO a jejich využití ve finančním prostředí 21. století. Cílem práce je prozkoumat fungování trhu s těmito kreditními instrumenty, přiblížit způsob obchodování s nimi, představit rozmanité možnosti jejich využívání, ale také upozornit na negativní důsledky, které mohou být s nimi spojeny, nejsou-li využívány s dostatečnou obezřetností a opatrností. Praktická …more
Abstract:
The topic of this thesis is Credit swaps and CDOs and their use in the financial environment of the 21st century. The aim of this thesis is to examine how the market of these instruments works, show how they are traded and how diversely they can be used but also warns about the potential negative consequences in case these instruments are not handled with the required caution. The practical part of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 10. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 9. 2016
  • Supervisor: Jiří Málek
  • Reader: Andrej Hoffman

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52354