Ádám Vágó

Master's thesis

Kreditní swapy a CDO a jejich využití ve finančním prostředí 21. století

Credit swaps and CDOs and their use in the financial environment of the 21st century
Anotácia:
Tématem této diplomové práce je Kreditní swapy a CDO a jejich využití ve finančním prostředí 21. století. Cílem práce je prozkoumat fungování trhu s těmito kreditními instrumenty, přiblížit způsob obchodování s nimi, představit rozmanité možnosti jejich využívání, ale také upozornit na negativní důsledky, které mohou být s nimi spojeny, nejsou-li využívány s dostatečnou obezřetností a opatrností. Praktická …viac
Abstract:
The topic of this thesis is Credit swaps and CDOs and their use in the financial environment of the 21st century. The aim of this thesis is to examine how the market of these instruments works, show how they are traded and how diversely they can be used but also warns about the potential negative consequences in case these instruments are not handled with the required caution. The practical part of …viac
 

Kľúčové slová

CDO Globální krize AIG CDS
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2016
  • Vedúci: Jiří Málek
  • Oponent: Andrej Hoffman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52354