Bc. Zdeněk Běloch

Diplomová práce

Změna organizace dopravy na vybrané křižovatce ve Velké Bíteši.

Change the organization of transport on selected intersection in Velká Bíteš.
Anotace:
V diplomové práci je analyzována organizace na křižovatce silnic II/602 a I/37 a v jejím okolí. Na základě provedeného dopravního průzkumu, je proveden výpočet intenzit dopravy, kapacity křižovatky a zhodnocena bezpečnost provozu na křižovatce. Na základě analýzy a výpočtů jsou navrženy změny organizace dopravy na křižovatce s cílem zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Tato problematika je z hlediska …více
Abstract:
In the thesis it is analyzed organisation at the road junctions II/602 and I/37 and its surroundings. Based on the transport survey, a calculation of the intensity of transport, capacity of the junction are done and road traffic safety is evaluated. Based on the analysis and calculations the changes are proposed to organisation of transport at the junction with the aim of improving road traffic safety …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Běloch, Zdeněk. Změna organizace dopravy na vybrané křižovatce ve Velké Bíteši.. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.