Mgr. Michaela Žůrková

Bakalářská práce

Grafická úprava obálek hudební revue Opus musicum

Graphical Design of Opus Musicum Cover Page
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá grafickou úpravou obálek hudební revue Opus musicum, která vychází nepřetržitě od roku 1969. Zvláštní pozornost časopis vždy věnoval obálkám, které během 45 let reflektovaly nové tendence v oblasti grafického designu, zároveň v rámci interdisciplinarity poskytovaly prostor pro prezentaci výtvarného umění. Práce zohledňuje autory, kteří se na obálce podíleli, dále se …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the graphic design of the envelopes for the musical revue Opus musicum which has been published since 1969. The magazine always took a special care of the envelopes which reflected the new directions in the graphic design area and also provided the space for the fine art promotion. The thesis focuses on the authors who participated in the envelope creation and furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia