Ing. Tereza Vosecká

Diplomová práce

Reflexe možných priorit českého předsednictví EU

Reflexion of Possible Priorities of the Czech Presidency in the EU
Anotace:
Česká republika se stala 1. 5. 2004 členem Evropské unie. Každý členský stát se stává v šestiměsíčním období předsedajícím státem EU. Pořadí předsedajících států jsou pevně dány a řídí se tzv. rotačním systémem. Na začátku předsednictví prezentuje předsedající země své priority, které jsou nezbytné pro jeho vykonání. Česká republika zvolila tyto klíčové priority - ekonomiku, energii a Evropskou unii …více
Abstract:
The Czech Republic became a member of the European Union on the 1st of May 2004. Each member becomes a presiding country of the EU in the six-month period. An order of presiding countries are firm set according to the rotating system. At the beginning of the presidency presents the presidning state its priorities, which are fundamental for an execution. The Czech Republic chose these key priorities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Marie Hamplová
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní