Bc. Jakub Kychler

Diplomová práce

Vzdělávání dospělých jako odpověď na výzvy automatizace: příklady dobré praxe

Education of Adults as an Answer for Challenges of Automatization: Examples of the Best Practise
Anotace:
Tato diplomová práce se v perspektivě vzdělávání dospělých vyrovnává s velmi aktuálním tématem automatizace a s riziky, které může znamenat pro pracovní trh. Výhled automatizace řady povolání je globální výzvou, s níž se bude muset společnost v nejbližších letech vypořádat. V perspektivě andragogiky jsou celoživotní učení a profesní vzdělávání oblastmi, které by mohly na restrukturalizaci pracovního …více
Abstract:
This diploma thesis is dealing with a very present topic of automation in a perspective of an adult education and describes risks that it can have on a labor market. The prospect that number of professions is about to be automatized, is a global challenge for our society that needs to be handled in upcoming years. The lifelong learning and professional education are in the perspective of andragogy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Andragogika