Bc. Jakub Kychler

Master's thesis

Vzdělávání dospělých jako odpověď na výzvy automatizace: příklady dobré praxe

Education of Adults as an Answer for Challenges of Automatization: Examples of the Best Practise
Abstract:
Tato diplomová práce se v perspektivě vzdělávání dospělých vyrovnává s velmi aktuálním tématem automatizace a s riziky, které může znamenat pro pracovní trh. Výhled automatizace řady povolání je globální výzvou, s níž se bude muset společnost v nejbližších letech vypořádat. V perspektivě andragogiky jsou celoživotní učení a profesní vzdělávání oblastmi, které by mohly na restrukturalizaci pracovního …more
Abstract:
This diploma thesis is dealing with a very present topic of automation in a perspective of an adult education and describes risks that it can have on a labor market. The prospect that number of professions is about to be automatized, is a global challenge for our society that needs to be handled in upcoming years. The lifelong learning and professional education are in the perspective of andragogy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2018
  • Supervisor: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Reader: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Education / Andragogy