Bc. Jaroslav Farkač

Diplomová práce

Proces vzniku a rozvoje EFT - jeho hodnocení a možná predikce

The proces of formation and development of the EFM - assesment and possible prediction
Anotace:
Ve své diplomové práci Proces vzniku a rozvoje Evropského finančního trhu – jeho hodnocení a možné predikce se budu věnovat jednomu z nejvýznamnějších a aktuálních témat. Je to proces vznikajícího rozmachu evropského finančního trhu, který se snaží být stále samostatnější, a snaží se být spíše na rozhodčí straně mezi ostatními národy. Tento problém jsem se rozhodl zkoumat na základě finanční krize …více
Abstract:
I can deal, in my dissertation “Process and the development of European financial market and its evaluation and prediction”, with one of the most topical issues, as is the process of expansion of the European financial market, which is trying to be more independent and more on the judge side of nations. I decided to research the problem on the financial crisis, which had found Europe in 2009 and significantly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní