Mgr. Aneta Klimešová

Bakalářská práce

Zprostředkovatele pojištění na pojistném trhu ČR

Insurance Intermediaries on the Insurance market in the Czech Republic
Abstract:
The subject of bachelor thesis is description and analysis of insurance intermediaries and their activity. First part is describing general information about insurance intermediaries, their rewarding and options and advantage of becoming a part of insurance federation. Another part is dealing with insurance intermediaries on the insurance market in the Czech Republic, law background, their distribution …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce je charakterizovať a analyzovať sprostredkovateľskú činnosť a sprostredkovateľov poistenia. Začiatok práce pojednáva o sprostredkovateľoch vo všeobecnosti, popisuje princípy ich odmeňovania a možnosti a výhody združovania sa do rôznych asociácií. Ďalšia časť je venovaná sprostredkovateľom poistenia pôsobiacich na českom poistnom trhu, popisuje legislatívny vývoj vzťahujúci …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2010
  • Vedoucí: prof. Ing. Viktória Čejková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. František Řezáč, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance