Bc. Tomáš Novák

Diplomová práce

Socializace u dospívajících žáků s těžkým zrakovým postižením ubytovaných na internátě střední školy pro zrakově postižené

The socialization of adolescent students with severe visual impairments accommodated in boardinghouse of secondary school for the visually impaired
Anotace:
V první kapitole teoretické části jsou vymezena základní teoretická východiska zkoumaného problému. Je zde definován jedinec se zrakovým postižením, členění zrakového postižení i dopady zrakové vady na osobnost a autonomii jedince. Následující kapitola přibližuje tématiku socializace a její pojímání především z pedagogického až speciálně-pedagogického hlediska. Zaměřuje se na etapy, mechanismy či produkty …více
Abstract:
In the first chapter of the theoretical part defined the basic theoretical background examined problem. It is here defined as an individual with visual impairment, visual impairment classification and visual impact of defects on personality and individual autonomy. The following chapter seeks to bring themes of socialization and its conception of mainly from pedagogical to special-pedagogical point …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Petra Röderová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta