Silvie MIKEŠOVÁ

Bakalářská práce

Edukace nemocných s chronickým srdečním selháním

Education of patients with a chronic heart failure
Anotace:
Tématem bakalářské práce je edukace nemocných s chronickým srdečním selháním. Teoretická část se zabývá anatomií a fyziologií srdce, chronickým srdečním selháním, jeho etiologií, diagnostikou a léčbou a edukací. Praktická část se zabývá zmapováním edukace nemocných s chronickým srdečním selháním. Výzkum byl proveden na kardiologické klinice ve Fakultní nemocnici v Plzni. Výzkum byl proveden kvalitativní …více
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is the education of patients with chronic heart failure. The theoretical parts deals with anatomy and physiology of the heart, chronic heart failure, its etiology, diagnosis and treatment and education. The practical part deals with mapping the education of patients with chronic heart failure. The research was carried out at the Cardiology Clinic at the University Hospital …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Nováková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKEŠOVÁ, Silvie. Edukace nemocných s chronickým srdečním selháním. Plzeň, 2022. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/