Anna Zíková

Bachelor's thesis

Vliv složení směsí lineárního/větveného polypropylenu a beta-nukleačního činidla na vlastnosti vytlačovaných fólií

The effect of linear/branched polypropylene blends and beta-nucleating agent on the properties of cast films
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem složení směsí lineárního/větveného polypropylenu a -nukleačního činidla na vlastnosti vytlačovaných fólií. Teoretická část se obecně zabývá polypropylenem, jeho strukturou a morfologií. Dále pojednává o technologii vytlačování fólií a o nukleačních činidlech. Experimentální část je zaměřena na hodnocení nadmolekulární struktury, tepelného chování, optických a …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the effect of linear / branched polypropylene and -nucleating agent on the properties of cast films. The theoretical part generally deals with polypropylene, its structure and morphology. It also discusses the technology of film extrusion and nucleating agents. The experimental part is focused on the evaluation of supramolecular structure, thermal behavior, optical and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2022

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Lenka Gajzlerová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Zíková, Anna. Vliv složení směsí lineárního/větveného polypropylenu a beta-nukleačního činidla na vlastnosti vytlačovaných fólií. Zlín, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Bachelor programme / field:
Materiály a technologie / Polymeric Materials and Technology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.