Jana Novotná

Bakalářská práce

Postavení a aktuální úkoly Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Status and Current Tasks of the Office for Government Representation in Property Affairs
Anotace:
Práce se zabývá problematikou postavení a aktuálních úkolů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále rovněž i „instituce“ nebo „Úřad“), jakožto organizační složky České republiky. V práci jsou popsána teoretická východiska zakládající potřebu Úřadu, včetně historického vývoje finanční prokuratury. Jsou uvedena legislativní východiska působnosti, organizace Úřadu a popsány aktuálně vykonávané …více
Abstract:
This thesis deals with the issues of the status and current tasks of the Office for Government Representation in Property Affairs (referred to also as “the institution” or “the Office”), which acts as the state organisational unit of the Czech Republic. The thesis describes theoretical bases that establish the need for the Office, including the historical development of the Financial Prosecutor’s Office …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta