Bc. et Bc. et Bc. Petra Vocílková

Bakalářská práce

Nadaní žáci v matematice na 2. stupni ZŠ

Math. Gifted Pupils in the Secondery School
Anotace:
Bakalářská práce Nadaní žáci v matematice na 2. stupni ZŠ se zaměřuje na některé oblastí týkajících se nadaných dětí, jako je vymezení pojmu nadání, identifikace nadaných dětí, výčet institucí, na které je možno se s nadaným žákem obrátit, a v neposlední řadě i přehled, jaký typ výuky je možno těmto dětem poskytnout. Vymezuje taktéž matematické nadání a možnosti, jak ho dále rozvíjet. Zaměřuje se i …více
Abstract:
The bachelor thesis Nadaní žáci v matematice na 2. stupni ZŠ focuses on some sections about gifted children such as the definition of the term ‚gift‘, identification of gifted children, the list of institutions which the gifted pupil can contact, and, not least, the overview of education types that can be provided to these children. It also defines mathematical talent and ways to develop it. It further …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Helena Durnová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy