Mgr. Jakub Jansa

Bakalářská práce

Národní strana

National Party
Anotace:
Tato práce popisuje a představuje Národní stranu. Zabývá se její historií od prvních pokusů o založení strany až po její současné aktivity.
Abstract:
This work refer about National party. It concern it's history from the first attempts to establish party to it's present activities.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Pink, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií