Mgr. Hana Kovačičová

Diplomová práce

Representation of Spanish Speaking Groups in American Newspapers: A Case Study of New York Times and New York Post

Representation of Spanish Speaking Groups in American Newspapers: A Case Study of New York Times and New York Post
Anotace:
Práce zkoumá reprezentaci španělsky mluvících skupin v americkém mainstreamovém tisku. Hlavními cíli této práce je zjistit, zda jsou španělsky mluvící skupiny reprezentovány negativně, dále identifikovat jazykové strategie užívané médii při vyjadřování ideologií a postojů a nakonec porovnat rozsah využití těchto strategií v seriózním a v populárním tisku. Analyzovaná data pocházejí ze dvou newyorských …více
Abstract:
The thesis studies the representation of the Spanish speaking groups in mainstream American printed media. The main objectives of the research are to find out whether the Spanish speaking groups are represented negatively in the printed media, to identify discursive strategies used by newspapers when expressing their ideologies and attitudes, and finally to explore the extent of employment of these …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jitka Vlčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta