Ing. arch. Zuzana Epelde

Bakalářská práce

Teaching and learning English prepositional constructions through activities and games

Teaching and learning English prepositional constructions through activities and games
Anotace:
Bakalářská práce „Výuka a učení se anglickým předložkovým konstrukcím prostřednictvím aktivit a her“ se zabývá využitím aktivit a her v procesu učení se anglických předložek. V teoretické části jsou projednány a podrobně popsány nejen anglické předložkové konstrukce, ale i různé typy studentů, učitelů, aktivit a přístupů k výuce. V praktické části, práce nabízí podrobné důkazy o tom, jak aktivity zaměřené …více
Abstract:
The bachelor thesis Teaching and learning English prepositional constructions trough activities and games deals with beneficial use of activities and games in the process of learning English prepositions. In the theoretical part not only the English prepositional constructions are discussed and described in detail but also the different types of learners, teachers, activities and approaches to teaching …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Práce na příbuzné téma