Mgr. Soňa Lužíková

Bakalářská práce

Učební pomůcky a didaktická technika v odborném vzdělávání na středních odborných školách

Teaching aids and didactic technique in vocational education at secondary vocation schools
Anotace:
Bakalářská práce „Učební pomůcky a didaktická technika v odborném vzdělávání na středních odborných školách“ pojednává o využití učebních pomůcek a didaktické techniky ve všeobecných i odborných předmětech. Práce může být i vodítkem pro začínající edukátory jak zefektivnit a zkvalitnit vzdělávací proces
Abstract:
Bachelor´s work „Teaching aids and didactic technic in technical education in secondary vocation schools„ discuss the use of teaching aids and didactic technic in general and technical subjects. This work can be a guide for incipient teachers, how to streamline and improve the quality of educational process.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Pavel Konupčík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta