Bc. Zuzana Janošová

Master's thesis

Změna životního stylu mladé generace - mezigenerační srovnání

Change in Lifestyle of Young Generation - Intergenerational Comparison
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá změnami životního stylu mladé generace. Teoretická část je rozdělena na tři kapitoly. První část vymezuje pojem životní styl a věnuje se kategoriím, kterými lze částečně určit životní styl: využití volného času a hodnotové orientaci. Druhá kapitola charakterizuje kvalitu života, jako jednu ze složek životního stylu. Třetí kapitola se věnuje generacím. Praktická část zjišťuje …more
Abstract:
This thesis deals with the lifestyle changes of the younger generation. The theoretical part is divided into three chapters. The first part defines the concept of lifestyle and is dedicated to categories, which can be partly determine the lifestyle: leisure and value orientation. The second chapter characterizes the quality of life, as one of the components of lifestyle. The third chapter is dedicated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Janošová, Zuzana. Změna životního stylu mladé generace - mezigenerační srovnání. Zlín, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe