Bc. Zuzana Janošová

Diplomová práce

Změna životního stylu mladé generace - mezigenerační srovnání

Change in Lifestyle of Young Generation - Intergenerational Comparison
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá změnami životního stylu mladé generace. Teoretická část je rozdělena na tři kapitoly. První část vymezuje pojem životní styl a věnuje se kategoriím, kterými lze částečně určit životní styl: využití volného času a hodnotové orientaci. Druhá kapitola charakterizuje kvalitu života, jako jednu ze složek životního stylu. Třetí kapitola se věnuje generacím. Praktická část zjišťuje …více
Abstract:
This thesis deals with the lifestyle changes of the younger generation. The theoretical part is divided into three chapters. The first part defines the concept of lifestyle and is dedicated to categories, which can be partly determine the lifestyle: leisure and value orientation. The second chapter characterizes the quality of life, as one of the components of lifestyle. The third chapter is dedicated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janošová, Zuzana. Změna životního stylu mladé generace - mezigenerační srovnání. Zlín, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika