Mgr. Alena Třísková

Diplomová práce

Právní režim ochrany pitné vody

Legal mode of drinking water protection
Anotace:
Základem práce je komentář právního režimu ochrany pitné vody. Zaměřuje se na ochranu vod, zejména na ochranu vodních zdrojů (ochranná pásma vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, zranitelné oblasti a citlivé oblasti), na požadavky na surovou vodu a na hygienické požadavky na vodu pitnou. Speciální pozornost je věnována ochraně vod při používání přípravků na ochranu rostlin. Práce …více
Abstract:
The main objective of this thesis “ Legal mode of drinking water protection ” is to annotate the regulation of drinking water in context of law. In framework of this system addict to protection of the water (especially for protective zone of water-sources, protective zones of naturally accumulation of water and sensitive areas), the quality required of surface water intended for the abstraction of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 9. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta