Theses 

Logistické činnosti v závodě ISOVER Český Brod – Ing. Daniel Appl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Daniel Appl

Diplomová práce

Logistické činnosti v závodě ISOVER Český Brod

Logistics activities in ISOVER Cesky Brod plant

Anotace: Práce se zabývá analýzou logistických činností v závodě ISOVER Český Brod a následnými návrhy a praktickou aplikací optimalizačních opatření. V první části práce jsou podrobně popsány teoretické aspekty podnikové logistiky. Ve druhé části je závod ISOVER Český Brod podroben kritické analýze, ze které vyplynou problémy k řešení. K problémům vyplývajícím z kritické analýzy jsou ve třetí částí navržena optimalizační opatření, která povedou k zefektivnění logistických procesů v závodě ISOVER Český Brod a v části čtvrté jsou popsány praktické aplikace vybraných návrhových optimalizačních opatření.

Abstract: The theses deals with analysis logistics activities in the ISOVER Cesky Brod plant and subsequent proposals and practical application of optimization measures. The first part of this theses describes theoretical aspects of business logistics. In the second part is ISOVER Cesky Brod plant subjected to critical analysis arising into problems to solve. Optimalization measures, which will solve problems arising from a critical analysis and will lead to more effective logistic processes are proposed in the third part and in the last part are described practical application of selected optimalization measures.

Klíčová slova: logistika, podniková logistika, logistické činnosti, optimalizace, kritická analýza

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=12925 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Jak správně citovat práci

Appl, Daniel. Logistické činnosti v závodě ISOVER Český Brod. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 19:18, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz