Geena Alexander George

Diplomová práce

Monitoring Performance of Process Control Assets

Monitoring Performance of Process Control Assets
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na podporu zajištění cílů výrobních podniků k dosažení maximální bezpečnosti provozu a zabezpečení vysoké úrovně výroby s minimálními náklady na údržbu strojů. Teoretická část vysvětluje možnosti, které mohou pomoci nahradit starší systémy distribuovanými systémy a nasadit řízení s pomocí algoritmů strojového učení. Proces řízení v průmyslu zahrnuje různé části distribuovaného …více
Abstract:
The thesis work is focused to help the organizations achieve maximum safety and security along with high production level and minimum expenditure on machine maintenance. The theoretical part explains how the legacy systems needs to be replaced with distributed systems and machine learning algorithms. The industrial control process consists of various components distributed at various locations and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Lenka Landryová
  • Oponent: Iveta Zolotová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Univerzitní studijní programy

Magisterský studijní program / obor:
Mechatronika / Mechatronické systémy