Bc. Petra Růžičková

Master's thesis

Porovnávání textových dat z oblasti lékařských a zdravotnických oborů

Textual data comparison from medical and healthcare fields
Abstract:
Práce se zabývá zpracováváním a analýzou podobnosti textových dat, která jsou reprezentována popisem medicínského kurikula a vybranými studijními materiály pro výuku lékařských a zdravotnických studijních programů. Cílem práce je hloubková analýza podobnosti textových dat, práce dále zachází více do hloubky a pojednává o možnostech doporučování obsahu. V rámci přípravy dat je využito několika filtračních …more
Abstract:
This thesis is focused on text preprocessing and similarity analysis of textual data, which are represented by the curriculum description and study materials from medical and healthcare fields. The aim of this thesis is an in-depth analysis of the text similarity, as well as discussing the possibilities of recommending systems. Several filtering steps are used to prepare the data, the main part of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2020
  • Supervisor: RNDr. Martin Komenda, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta