Bc. Petra Růžičková

Master's thesis

Porovnávání textových dat z oblasti lékařských a zdravotnických oborů

Textual data comparison from medical and healthcare fields
Anotácia:
Práce se zabývá zpracováváním a analýzou podobnosti textových dat, která jsou reprezentována popisem medicínského kurikula a vybranými studijními materiály pro výuku lékařských a zdravotnických studijních programů. Cílem práce je hloubková analýza podobnosti textových dat, práce dále zachází více do hloubky a pojednává o možnostech doporučování obsahu. V rámci přípravy dat je využito několika filtračních …viac
Abstract:
This thesis is focused on text preprocessing and similarity analysis of textual data, which are represented by the curriculum description and study materials from medical and healthcare fields. The aim of this thesis is an in-depth analysis of the text similarity, as well as discussing the possibilities of recommending systems. Several filtering steps are used to prepare the data, the main part of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2020
  • Vedúci: RNDr. Martin Komenda, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta