Bc. Milada Bartošová

Diplomová práce

Sonda do motivace žáků k učení v osmém ročníku vybrané základní školy vzhledem k jejich perspektivě budoucnosti

Research of motivation of elementary eight-grades students with regard to their perceived future perspective
Anotace:
Cílem diplomové práce s názvem „Sonda do motivace žáků 8. Ročníku ZŠ Křídlovické v Brně k učení vzhledem k jejich perspektivě budoucnosti“, je zkoumání problematiky motivace žáků k učení v souvislosti s jejich perspektivní orientací na budoucnost. Daná problematika je zkoumána z úhlu teoretického i praktického s využitím převážně kvantitativního, částečně i kvalitativního výzkumu provedeného u 8. ročníku …více
Abstract:
Primary aim of my dissertation called „ Research of motivation of elementary eight-grade students ZŠ Křídlovická in Brno with regard to their perceived future perspective“, is to study motivation issues of students in context of their future development. This issue is being examined from the theoretical angle as well as practical, using mostly quantitative, partially also qualitative research that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta