Angelika Palková

Bakalářská práce

Pracovný čas a doba odpočinku

Working time and rest periods
Abstract:
This Bachelor Thesis deals with working time and rest periods. Slovak Labour Code defines working time as a period in which the employee is available to the employer, performs work and performs duties in accordance with the contract of employment. Rest period is defined as any period which is not working time. This period is guaranteed by the Constitution of the Slovak Republic. The first chapter focuses …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá pracovným časom a dobou odpočinku. Slovenský Zákonník práce definuje pracovný čas ako časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Neoddeliteľnú súčasť predstavuje doba odpočinku. Je to doba, ktorá nie je pracovným časom. Túto dobu zaručuje Ústava Slovenskej republiky. Prvá kapitola je …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Katarína Donovalová
  • Oponent: JUDr. Tatiana Mičudová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře