Kateřina Nováková

Master's thesis

Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall

Score-driven models for Value at Risk and Expected Shortfall
Abstract:
Cílem této práce je odhad cenové volatility a srovnání odhadů kvantitativních ukazatelů řízení rizika jako jsou „hodnota v riziku“ (angl. Value at Risk či VaR) a „podmíněná hodnota v riziku“ (angl. Expected Shortfall či ES) pro čtyři světové cenové indexy pomocí modelů podmíněné heteroskedasticity (angl. models of conditional heteroskedasticity). Aplikovány jsou Generalized Autoregressive Score (GAS …more
Abstract:
The aim of this thesis is volatility estimation and estimates’ comparison of financial risk measures, which are specially Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) for four world market price indices. Models of conditional heteroskedasticity are utilized. Generalized Autoregressive Score (GAS) models are applied since they are able to describe the probability density of observations in a more …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 9. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2020
  • Supervisor: Petra Tomanová
  • Reader: Tomáš Formánek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78570