Mgr. Kateřina Jakubcová

Bakalářská práce

Případová konference a její aplikace v praxi sociálně-právní ochrany dětí

The Case Conference and its Application in Practice of Social and Legal Protection of Children
Anotace:
Bakalářská práce „Případová konference a její aplikace v praxi sociálně-právní ochrany dětí“ se věnuje případovým konferencím, které patří do metod sociální práce. Cílem bakalářské práce je zodpovězení hlavní výzkumné otázky: „Jak členové multidisciplinárního týmu vnímají případové konference?“ V teoretické části je v první kapitole popsaná sociální práce, metody sociální práce, riziková mládež a sociálně …více
Abstract:
The bachelor thesis, “The Case conference and its application in practise of social and legal protection of children” dissertates case conferences which belong to casework methods. The aim of the thesis is to answer the main research question: How do members of multidisciplinary teams perceive case conferences? The topic of casework, casework methods, high-risk youth and socio-legal child protection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta