Bc. Olga Maroszová

Bakalářská práce

Analýza meziknihovní výpůjční služby v knihovně Třinec s přihlédnutím na službu Získej

Analysis of the interlibrary loan service at the Třinec library with regard to the service Získej (Get it)
Anotace:
Ústředním tématem této práce je meziknihovní výpůjční služba v třinecké knihovně. Část je věnovaná historii knihovny a systému poboček, automatizaci výpůjček a MVS, nejprve systému Clavius, poté novému Tritiu. Dále se zde pojednává o legislativě MVS, vývoji a praktickému uplatnění této služby jak pro běžné uživatele, tak i pro další knihovny. Důležitým bodem práce je nová služba Získej, její vývoj …více
Abstract:
The central theme of this thesis is the interlibrary loan service in the library of Třinec. The part is devoted to the history of the library and branch system, automation of borrowing and MVS, first the Clavius system, then the new Tritius. It also discusses the MVS legislation, the development and practical application of this service for both ordinary users and other libraries. An important point …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/dw0cg/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Smékalová
  • Oponent: PhDr. Mgr. Marie Šedá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Knihovnictví