Kristýna HAVLÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Mapa hladu

Map of hunger
Anotace:
Stěžejním tématem bakalářské práce je mapa hladu a problematika z ní vyplývající. Podvyživené obyvatelstvo, na které mapa poukazuje, je evidováno mezinárodními organizacemi a programy. Nejrozsáhlejší organizací je Organizace spojených národů, která má pod sebou další specializované agentury jako FAO, WFP, IFAD a další. Ty se snaží regulovat hlad ve světě, jak finanční, tak potravinovou pomocí. Organizace …více
Abstract:
The fundemental topic for my bachelor thesis is a hunger map and the problems arising from it. Population suffering from malnutrition, which is shown on the map, is noted in the evidence of international organizations and programs. One of the biggest organizations is the United Nations Organization (UN), which has specialized agencies such as the FAO, WFP, IFAD and others. These agencies thrive to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Novotný, M.A. PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVLÍČKOVÁ, Kristýna. Mapa hladu. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 20. 06. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Geografie střední Evropy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.