Bc. Ondřej Pelikán

Bakalářská práce

Výzkum středověkých hrádků a tvrzí geofyzikálními metodami

Research of medieval castles and fortresses with geophysical methods
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na využívání nedestruktivních geofyzikálních metod v prostředí středověkých panských sídel. Cílí především na vhodnost využití jednotlivých metod při zkoumání staveb fortifikačního charakteru. Součástí práce jsou i praktická měření, které byla prováděna na tvrzi v obci Vlachovice a v obci Střížov.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the use of non-destructive geophysical methods in the environment of medieval manor houses. It focuses primarily on the suitability of using individual methods when exploring fortifications. Part of the work is also practical measurements, which were carried out at the fortress in the village of Vlachovice and in the village Střížov.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Dr. phil. Peter Milo
  • Oponent: Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Archeologie / Archeologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.