Theses 

Projekt - Bytového domu, čtyři nadzemní podlaží ze systému Porotherm s jednou bytovou jednotkou pro imobilní. – Eliška CHRÁŠŤANSKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Stavitelství

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Eliška CHRÁŠŤANSKÁ

Bakalářská práce

Projekt - Bytového domu, čtyři nadzemní podlaží ze systému Porotherm s jednou bytovou jednotkou pro imobilní.

The project - residential house, four floors of Porotherm system with one residential unit for the disabled.

Anotace: Cílem této práce je vytvoření PROJEKTU REZIDENČNÍHO BYDLENÍ pro stavební povolení v závislosti na statickém návrhu vybraných konstrukcí a posouzení energetické náročnosti. Jedná se o čtyřpodlažní rezidenční dům se šesti bytovými jednotkami. Objekt se nachází v lokalitě Plzeň Bručná. Hlavními nosnými prvky této stavby jsou cihelné bloky, prefabrikované stropy, ocelové průvlaky a základové pasy. Statický výpočet je proveden dle platných norem ČSN EN a je prokázáno, že konstrukce vyhoví účinkům zatížení při běžném užívání stavby. Součástí práce jsou technické zprávy, výkresová dokumentace, 3D vizualizace a statická část.

Abstract: The aim of this thesis is a project of a residential housing. The project will serve as a basis for building permit depending on static design of selected constructions and assess the energy performance of the building. This is project four-storey residential housing. The building is located in Plzeň Bručná. The main supporting elements of this building are brick blocks, prefabricated ceilings, steel girders and foundation. The static calculation is done according to applicable standards ČSN EN. It has been proven that the construction will satisfy demands of load´s effects during the normal use of the building. The thesis contains technical reports, drawing documentation, 3D visualization and static part.

Klíčová slova: Bydlení, zděný, plochá střecha, terasa, prefabrikovaný strop, účinky zatížení, energetická náročnost.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Kesl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=59789 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

CHRÁŠŤANSKÁ, Eliška. Projekt - Bytového domu, čtyři nadzemní podlaží ze systému Porotherm s jednou bytovou jednotkou pro imobilní.. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 22:31, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz