Bc. Mário Vanát

Diplomová práce

Zmeny výkonnosti a svalovej sily po absolvování kardiovaskulárnej rehabilitácie u pacientov s ischemickou chorobou srdca

Changes of efficiency and muscle strength after cardiovascular rehabilitation in patients with ischemic heart disease
Abstract:
The aim of the master thesis was to study effect of 12week cardiovascular rehabilitation with combined applied stress in patients with chronic ischemic heart disease (observed parameters: Wmax, Wmax/kg, VO2max, VO2max/kg, ANP-efficiency, ANP-efficiency/kg, ANP VO2, ANP VO2/kg, resistance excercises 1-RM and dynamometry of quadriceps femoris muscle) and also to study its effect considering sex. 30 persons …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotenie vplyvu 12týždennej kardiovaskulárnej rehabilitácie s kombinovanou záťažou na pacientov s chronickou ischemickou chorobou srdca (sledované parametre: Wmax, Wmax/kg, VO2max, VO2max/kg, ANP-výkon, ANP-výkon/kg, ANP VO2, ANP VO2/kg, silové cviky 1-RM a dynamometria m. quadriceps femoris) a taktiež porovnanie jej vplyvu vzhľadom na pohlavie. Výskumu sa zúčastnilo …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta